Aroshaxoroshiy Aroshaxoroshiy

References
Dec 1999 — May 2014
Columnist for aroshaxoroshiy

http://www.uesk.org/katalog/elektrodvigateli-ais/al/56v2/

Dec 1990 — Feb 2017
Scriptwriter for aroshaxoroshiy

http://www.uesk.org/katalog/vzryvozawiwennye-elektrodvigateli/va-90l4/

Aroshaxoroshiy Aroshaxoroshiy
Send a message